Diensten

 

Aankoop

Voor diverse partijen, van particulieren, overheden tot projectontwikkelaars, voeren wij onderhandelingen over de aankoop van een object. In sommige gevallen inclusief verplaatsingskosten, kosten van nieuwbouw elders en overige bijkomende kosten.

Verkoop

Verkoop zelf uw woning met een beetje hulp van ons. Door (grotendeels) zelf uw woning te verkopen kunt u aanzienlijk besparen op de verkoopkosten. Veel mensen zouden het liefst zelf hun woning verkopen maar durven dit niet aan omdat een woningverkoop geen alledaagse bezigheid is. In de praktijk is het verkopen van een woning vaak eenvoudiger dan men denkt. Voor essentiële zaken, begeleiding en advies kunt u daarom onze hulp inschakelen, zoals:

  • het bepalen van de juiste vraagprijs;
  • het bepalen van een reële verkoopprijs;
  • het opstellen van de koopovereenkomst.                                                  

Zo kunt u op een betrouwbare manier uw woning vele malen goedkoper verkopen.

Bouwgrond

Taxaties van bouwkavels, (agrarische) gronden met een verwachtingswaarde en ruwe bouwgrond ten behoeve van mogelijke bouwlocaties voor woningbouw, bedrijfsterreinen of herstructurering. Voor dergelijke taxaties is naast uitgebreide kennis van de onroerend goed markt ook know-how vereist op het gebied van ruimtelijke ordeningsprocedures, demografische ontwikkelingen en woningbehoefte.

Onteigening

Taxaties gebaseerd op de Onteigeningswet. Bijvoorbeeld woningen of bedrijven die als gevolg van een wijziging van een bestemmingsplan moeten worden verplaatst. Dergelijke taxaties vergen een zorgvuldig traject. Door overheidshandelen mag een woning of een van oudsher gevestigd (familie)bedrijf ineens niet meer op de bestaande locatie worden voortgezet. Vaak spelen dan ook emotionele aspecten een grote rol. Het is dan van groot belang dat de eigenaar of huurder na wijziging van de bestemming, elders in dezelfde vermogenspositie zijn woongenot of bedrijf kan voortzetten. Hierbij komen naast de huidige waarde van het onroerend goed en vermogensschade ook zaken aan de orde als verplaatsingskosten, duurdere huisvesting, stagnatieschade, omrijschade etc. Een nuchtere en zakelijke aanpak met respect voor emoties, waarbij uw belang voorop staat, is door ons bureau verzekerd.

Planschade

Taxaties vanwege planschade. Als gevolg van een gewijzigd bestemmingsplan kan uw onroerend goed aanzienlijk in waarde dalen. Stel, u woont rustig en de gemeente besluit een coffeeshop naast uw woning toe te staan. Of tegenover uw woning wordt door een wijziging van het bestemmingsplan een appartementencomplex gebouwd met als gevolg inkijk, uitzicht vermindering en schaduwwerking. Uw onroerende zaak kan hierdoor aanzienlijk in waarde dalen. Wij zorgen voor een deskundig planschade-rapport of een planschade risicoanalyse.